Se alle ansatte

Sophie Nilsen

Manager/Advokat

sophie.nilsen@inventura.no 932 05 105
Sophie Nilsen er advokatfullmektig i Inventura Advokat hvor hun har arbeidet siden selskapets oppstart. Før dette arbeidet hun som rådgiver i konsulentselskapet Inventura. Sophie arbeider hovedsakelig med anskaffelsesrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har god erfaring med blant annet håndtering av klager etter regelverket for offentlige anskaffelser, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, utarbeidelse og tolkning av kontrakter, samt rådgivning knyttet til arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med anbudskonkurranser. Bistanden har knyttet seg til både offentlige og private oppdragsgivere. Hun har i en periode vært utleid til Bane NOR SF, hvor hun var kontraktsrådgiver. Hun har derfor opparbeidet seg solid kunnskap innenfor standardkontraktene, NS 8401, NS 8402 og NS 8405. Sophie har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun hadde offentlige anskaffelser som et av sine valgfag, samt en anskaffelsesrettslig problemstilling i sin masteroppgave med tittelen ”Manglende oppsigelse av kontrakt som grunnlag for sanksjoner mot ulovlig direkte anskaffelser”.