Offentlig klimarådgiverordning er både unødvendig og uklokt

Klima Østfold tar i et innspill til Klima- og miljødepartementet til orde for en landsdekkende, offentlig rådgiverordning for grønne og innovative anskaffelser. En slik ordning vil være uklok og unødvendig, og kan redusere bærekrafteffekten.

Klima Østfold har sikkert gode erfaringer med sitt prosjekt, som gir gratis bistand til kommuner i området for fossilfrie transportinnkjøp. Og samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser om både klimatiltak og andre utfordringer knyttet til anskaffelser er viktig. Det er dessuten riktig at klimaelementet ikke bare er sentralt i innovative anskaffelser, men like mye i mer tradisjonelle innkjøp.

Feil grunnpremiss

Men når løsningsforslaget fra Klima Østfold er en ny, offentlig, landsdekkende tjeneste for kommuner bærer det galt av sted. Grunnpremisset, at dette ikke er tjenester og kompetanse som kan anskaffes på konsulentmarkedet, er fullstendig feil.

Inventura er Norges største konsulentselskap med nesten 90 medarbeidere som utelukkende arbeider med forbedring av innkjøpsdrevne verdikjeder i både offentlig og privat sektor. Vi bistår kommuner og fylker over hele landet, ikke minst med spørsmål knyttet til bærekraft. Vi har et eget team med spesialister på miljø- og klimatiltak, arbeidslivskriminalitet, leverandørrevisjon og mye mer.

Kompetanse er nødvendig

Det er sikkert riktig at kommuner og fylker ikke bruker nok ressurser eller har all kompetanse internt til å gjøre gode bærekraftsvurderinger, verken på innovative innkjøp eller hyllevare.

Men både Inventura og flere av våre konkurrenter har kompetansen og kapasiteten til å bistå med dette.

En langt bedre ordning, som vi i Inventura foreslår i vårt innspill til Klima- og miljødepartementets handlingsplan, er at det etableres en felles DPS-ordning (dynamisk innkjøpsordning) der private aktører kan søke å bli kvalifisert innenfor ulike fagområder. Det vil gi alle kommuner en effektiv tilgang til kvalifisert anskaffelses- og bærekraftfaglig bistand på kort varsel (vanlig tilbudsfrist er 10 dager).

Det kan så etableres en sjablongmessig støtteordning fra departementet for oppdragsgivers konsulentutgifter, for eksempel basert på visse kriterier for prosjektmål knyttet til bærekraft.

Etablere beste praksis

I et overordnet, nasjonalt perspektiv er dette en mer kostnadseffektiv og totalt sett også mye bedre løsning for å oppnå klimaeffekter: Som konsulenter med oppgaver både i privat og offentlig sektor kan vi lettere bidra til at beste praksis blir kjent og spredd mellom de forskjellige aktørene i markedet.

Klimamålene nås ikke i offentlig sektor alene, men i et fruktbart, åpent og innovativt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Da må ikke verken kompetansen eller kapasiteten låses inne i nye, offentlige strukturer, slik Klima Østfold foreslår.