Feil bruk av CPV-koder kan føre til en ulovlig anskaffelse

Kodene som viser hvilken kategori en offentlig anskaffelse tilhører er ikke bare praktiske for å sortere kunngjøringer. Hvis ikke riktig CPV-kode benyttes kan anskaffelsen være ulovlig.

CPV står for Common Procurement Vocabulary, og CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene Doffin og Ted. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV numre, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante kunngjøringer i databasene.

Feil CPV-kode kan få store konsekvenser

Relevante aktører får ikke beskjed

Bakgrunnen for at feilaktig bruk av kodene kan likestilles med at oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, er at relevante leverandører da ikke har fått beskjed om at det er publisert en konkurranse i markedet. Ulovlig direkte anskaffelse foreligger i tilfeller hvor oppdragsgiver ikke kunngjør alle hoveddelene av en anskaffelse, jf. Rt. 2008 s. 982 Catch Communications.

Dette ble tilfellet i KOFA sak 2019/697. Trondheim kommune kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av kjøretøy. Oppdragsgiver benyttet CPV-koder for finansielle tjenester og CPV-koder for reparasjon og ombygging.

Anskaffelsens hovedformål ble ansett for å være å sørge for at innklagde hadde kjøretøy og maskiner innenfor visse grupper. Leasing av kjøretøy ble derfor ansett for å være et av hovedformålene med anskaffelsen.

Gebyr for feil kode

Da leasing av kjøretøy er en vareanskaffelse, var det foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved at konkurransen ikke var tilstrekkelig tilgjengeliggjort i leverandørmarkedet. Trondheim kommune ble derfor ilagt gebyr for å ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Avgjørelsen viser at det er viktig at oppdragsgiver vurderer hvilke CPV-koder som kan være relevante i den aktuelle anskaffelsen, og at ulike elementer av anskaffelsen hensyntas ved valg av koder.

Kontakt Inventura Advokat om du har spørsmål om riktig bruk av CPV-koder.