Fulldigitalisert innkjøp gir mer laks – og høyere kvalitet

Fulldigitalisering av innkjøp har ikke bare kuttet kostnader hos Bremnes Seashore. Ikke minst har det effektivisert administrative prosesser og økt styringskvaliteten hos denne produsenten av høykvalitetslaks!

Fulldigitalisering var nødvendig for å oppnå de forbedringene vi ønsket på innkjøpssiden

Innkjøpssjef Jon Buchvold, Bremnes Seashore

Med blant annet egen nettbutikk for innkjøp og automatisert fakturahåndtering fikk Bremnes Seashore to viktige gevinster: Kritisk kompetanse frigjøres til arbeid med produksjonen, og kvaliteten på styringsdata ble betraktelig bedre.

Nå er digitaliseringsprosjektet implementert i de største enhetene i organisasjonen, to år etter oppstart av prosessen.

Salma-laks til hele verden

Bremnes Seashore, produsent av den kjente Salma-laksen i Norge og kvalitetslaks til restaurantbord verden over, ønsket å profesjonalisere og gjøre innkjøp til et konkurransefortrinn som sikrer god styringskvalitet, konkurransedyktige vilkår og effektive prosesser.

Inventura gjennomførte i 2018 en ekstern vurdering av innkjøpsfunksjonen hos Bremnes, og pekte ut tre målsetninger som ville gi dem et konkurransedyktig innkjøp, med de beste leverandører og mest effektive prosesser.

 • Besparelsesprogram for å realisere 50 MNOK i årlige besparelser
 • Innføring av «beste praksis» for innkjøp
 • Fulldigitalisering av innkjøp

Veien til fulldigitalisering

Sammen med sentrale ressurser i Bremnes Seashore gjennomførte Inventura et organisasjonsutviklingsprosjekt for å realisere potensialene som ble identifisert.

-Vi så at en fulldigitalisering ville være nødvendig for å oppnå de forbedringene vi ønsket på innkjøpssiden, sier innkjøpssjef Jon Buchvold hos Bremnes Seashore.

Fulldigitaliseringsprosessen innebar blant annet opprettelse av egen nettbutikk for innkjøp av relevante varer og tjenester, med automatisk håndtering av fakturaer og kontering av kostnader. Fulldigitaliserte innkjøpsprosesser frigjør kritisk kompetanse i produksjonen for økt oppmerksomhet på primæroppgavene til driftsledere, samt tekniske og biologiske ressurser.

Som strategisk rådgiver for digitaliseringsprosessen bidro Inventura med strategisk og operativ rådgivning rundt forberedelse, anskaffelse og implementering av digitale verktøy.

Dette innebar blant annet å identifisere og håndtere tekniske og organisatoriske risikoer på et tidlig tidspunkt, slik at vi fikk til en mest mulig smidig implementering av de nye arbeidsmåtene.

-Det har selvsagt vært en krevende prosess for organisasjonen, men med god forankring og oppfølging både på teknisk og menneskelig plan har vi nådd målene for prosjektet, og oppnådd store forbedringer, sier innkjøpsleder digitalisering Mikael Søgaard.

Han understreker også at et slikt fulldigitaliseringsprosjekt kan bli svært populært blant brukerne, gitt at gjennomføring og oppfølging gjøres riktig.

Fullt ut digitalisert – overalt

Det er i dag få, om noen, i oppdrettsbransjen som er så langt fremme hva angår fulldigitalisering av innkjøp som Bremnes Seashore. Organisasjonen har tatt et stort sprang fra tradisjonell faktura- og innkjøpspraksis til en fulldigital innkjøpshverdag, med systemer som er fullt ut iverksatt i alle store avdelinger.

Resultatene fra arbeidet kan allerede merkes gjennom vesentlige kostnadsbesparelser, økt styringskvalitet og betydelig frigjøring av tid som følge av automatisering.

-Vi satte ny rekord i gjennomføring av månedsavslutning før sommeren, delvis grunnet effektiviseringsgevinsten fra innkjøpssystemet. Tidsbruk ved ferdigstillelse av økonomisk rapport til ledelsen ble redusert med flere dager, sier økonomisjef Mika Visti.

Men det viktigste bidraget fra det digitale innkjøpssystemet er kanskje likevel at det har forenklet hverdagen til kritiske, operative ressurser som nå kan jobbe enda mer med å produsere høykvalitetslaks.

Slik lykkes du med fulldigitalisering av innkjøp

Last ned vår guide til hvilke fire trinn som må gjennomføres for å fulldigitalisere innkjøpsfunksjonen i en organisasjon.

  Hans Kristian Skjold

  Partner / Leder Strategiske Tjenester / styremedlem

  hanskristian.skjold@inventura.no 915 74 836
  Se alle ansatte