Innkjøp i energisektoren

Covid-ettervirkninger og krig gjør rammebetingelsene for leveransekjedene til energisektoren utfordrende. Situasjonen kan vedvare og også bli forverret de kommende årene. Skal vi sikre lønnsomhet og bærekraft i hele verdikjeden er det behov for spesialiserte innkjøpere også på de indirekte innkjøpene. 

De fleste bedrifter ser i dag verdien av å kjøpe inn regnskap- og lønningstjenester av spesialister. Det er både bedre, enklere og billigere. Hvilke fordeler kan energisektoren oppnå ved å gjøre det samme med indirekte innkjøp? 

Fremtiden i fornybar energi 

Norske leverandører har gjennomgående høy markedsandel i prosjekter på norsk sokkel, særlig innen FEED og EPCI prosjektgjennomføring for Greenfield, Subsea og V&M prosjekter.

De store olje og gass kontraktørene satser tungt på fornybar energi som havvind, hydrogen og karbonfangstprosjekter. De vil spille på sine etablerte leverandør økosystemer, og dette vil gi store muligheter for norske teknologi- og spesialistleverandører.

Svært mange greenfield- og brownfieldprosjekter planlegges sanksjonert før nyttår, og det forventes  et høyt aktivitetsnivå på sokkelen det kommende tiåret.  Det er nødvendig når norsk energisektor både skal møte Europas behov for mer tilførsel av olje og gass, og satse tungt på fornybar energi. 

Utfordringene i energisektoren

Selv om det er høy aktivitet og spennende prosjekter på gang, så er det mange fallgruver å styre unna: 

  1. Høy og økende etterspørsel etter ingeniør- og fabrikasjonstjenester medfører knapphet på kapasitet.
  2. Utfordrende å rekruttere nok faglært arbeidskraft til verftene, 
  3. Begrenset produksjonskapasitet på systemer og utstyr, for eksempel innen subsea.
  4. Internasjonale metallmarkeder påvirkes av Vestens sanksjoner mot Russland.
  5. Knapphet og fare for rasjonering av gass og elektrisitet, som følge av krigen i Europa, vil kunne påvirke internasjonal produksjonskapasitet og kostnader for flere viktige innsatsfaktorer.
  6. Regjeringens forslag om redusert Corona-skattelette til olje og gass, samt grunnrenteskatt på fornybar energi har skapt usikkerhet om lønnsomheten i nye energiprosjekter.

Innkjøp har aldri vært viktigere for leverandørindustrien

Dessverre er fremdeles mye av innkjøpskapasiteten i leverandørindustrien bundet opp i transaksjonelle oppgaver som innkjøpsordre og fakturakontroll. I mange virksomheter er det derfor også på de områder en stor del av innkjøpskompetansen ligger.

I energisektoren, som i mange andre sektorer, har profesjonelle innkjøp blitt viktigere enn noensinne. En kompetent innkjøper må i tillegg til å beherske innkjøpsfaget forstå verdikjedens kontekst og drivere. I tillegg må rollen  kunne engasjere ledere og teknisk ansvarlige i nytenkning rundt kontraktsstrategi, anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging som sikrer konkurransekraft og bærekraft. 

Innkjøp må også ta et stort ansvar for å kartlegge bærekraft i leverandørkjeden ved å stille og følge opp krav til leverandørene innen klima og miljø, lønns- og arbeidsvilkår og menneskerettigheter.

Heldigvis ønsker stadig flere bedrifter å ta tak i utfordringene ved å løfte innkjøpsfunksjonen sin fra å være en skaffefunksjon og transaksjonssentral, til å bidra reelt til å gjøre leverandørkjeden mer kostnadseffektiv, robust og bærekraftig.

Slik kan Inventura hjelpe

Inventura bistår gjerne enda flere operatørselskaper og leverandører innenfor energi med strategiske anskaffelser, som et supplement til deres interne ressurser. Våre konsulenter har god erfaring fra anskaffelser til energiprosjekter og god bransjeforståelse og leverandørmarkedskunnskap. 

Vi er spesialister på indirekte innkjøp og kan tilby:

  • Spesialisert kompetanse på kontraktsstrategi, anbudsprosesser og kontraktsoppfølging.
  • Fasilitering av anskaffelser på en måte som setter brukerbehovene i fokus. 
  • Tilgang til Inventuras omfattende verktøykasse for indirekte innkjøp.

En god løsning kan være å sette ut hele eller deler av indirekte innkjøp til oss. Vi tilbyr kapasitet og skalerbarhet som understøtter veksten i deres virksomhet, og kan også automatisere deler av innkjøpsprosessen, slik at de ansatte ikke heftes med transaksjonelle oppgaver. 

Høres dette interessant ut? Ta kontakt, eller les mer om vår innkjøpskompetanse her.