Inventura Advokat fikk rammeavtale med miljøforvaltningen

Den store rammeavtalen for juridisk bistand til Miljødirektoratet og en del andre offentlige organisasjoner ble vunnet av Inventura Advokat, i skarp konkurranse med 17 andre advokatfirmaer – blant dem de fleste store advokatfirmaene i Norge.

Miljødirektoratet, Polarinstituttet, Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Riksantikvaren og Kulturminnefondet skal de neste årene få sin juridiske bistand i kontraktsrett og offentlige anskaffelser fra Inventura Advokat, med konsulenthuset som underleverandør.

Blant advokatselskapene som måtte se seg slått av Inventura Advokat i denne konkurransen finner vi ikke bare de store konsulentselskapene, som PWC, Deloitte, KPMG og EY, men også velrenommerte advokatselskaper som Hjort, Arntzen de Besche, Kluge, Grette, Haavind og Wikborg Rein – med flere. Hele toppsjiktet deltok i konkurransen, som Inventura Advokat vant.

Inventura Advokat fikk topp score på alle evalueringskriterier, inkludert kompetanse, og viser med dette at de er i stand til å levere på lik linje med de aller beste i Norge på sitt fagfelt. Som Miljødirektoratet skriver i tildelingsbrevet: “Samlet sett representerer teamet som er tilbudt en bredde av fagkompetanse og erfaring som oppdragsgiverne vurderer som meget godt egnet til å løse oppdraget.”

Kontrakten ble signert 26.6, og arbeidet er allerede i gang.