Inventura Advokat er med denne dommen med på å skape rettspraksis for hele Europa

Tor Arne Solberg-Johansen, Inventura Advokat

KOFA ilegger UD 1 million i gebyr

Etter tre og et halvt år er Scanteams kamp mot UD-byråkratiet kronet med seier. Med Inventura Advokat sin hjelp vant Scanteam frem i EFTA-domstolen i sommer. Nå er UD ilagt 1 million kroner i gebyr.

Scanteam tapte i 2017 en konkurranse om gjennomføring av et menneskerettighetsprogram i Angola. Med Inventura Advokat sin hjelp klaget Scanteam på tildelingsbeslutningen.

Innenfor eller utenfor EØS?

Ambassaden som hadde gjennomført konkurransen hevdet at de ikke var bundet av EØS-avtalens anskaffelsesregler, fordi ambassaden fysisk befant seg utenfor EØS-territoriet.
Inventura Advokat mener derimot at ambassaden i Angola som er underlagt UD og betalt av norske skattepenger, må være omfattet av anskaffelsesreglene på linje med UD, selv om den fysisk befinner seg utenfor EØS-territoriet.
KOFA ba EFTA-domstolen i Luxembourg å uttale seg om EØS-avtalens regler om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats ambassade plassert utenfor EØS-territoriet.

Støtte fra Østerrike, EU og EFTA

I mars prosederte Inventura Advokat saken i Luxembourg på vegne av Scanteam. Inventura Advokat var representert ved Tor Arne Solberg-Johansen og Ragnhild Kristina Ølstad (bildet).
Scanteam, støttet av EFTAs overvåkingsorgan, EU-kommisjonen og Østerrike, pekte bl.a. på anskaffelsens nære tilknytning til EØS-området og at ambassaden var en del av statsforvaltningen.
Norge, representert ved Utenriksdepartementet og Regjeringsadvokaten og støttet av Frankrike og Spania, hevdet at EØS-avtalens anskaffelsesregler ikke gjaldt for ambassader i tredjeland.
EFTA-domstolen støttet Scanteam og konkluderte at anskaffelsesregelverket gjelder for en anskaffelse gjort av en ambassade i et tredjeland dersom anskaffelsen har tilstrekkelig nær tilknytning til EØS.

KOFA ga UD milliongebyr

21. oktober konkluderte KOFA.  KOFA var ikke i tvil om at anskaffelsen som var innklaget hadde en nær tilknytning til EØS-området, og konkluderte 21. oktober med at UD har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Departementet ble ilagt et gebyr på én million kroner.
Det er med tilfredsstillelse Inventura Advokat noterer medhold både i EFTA-domstolen og KOFA, ikke minst fordi man har bidratt til å løse et uavklart spørsmål innen EØS- og EU-retten. Denne saken vil kunne få betydning for en rekke anskaffelser og sikre god konkurranse på like vilkår også på tvers av EØS.