To kollegaer som samarbeider om innkjøp knyttet til samferdsel og infrastruktur

Bevisst risikostyring sikrer gode innkjøp

Risikostyring i anskaffelsesprosesser hindrer at uønskede hendelser får negative konsekvenser.

Risikostyring i anskaffelsesprosesser hindrer at uønskede hendelser får negative konsekvenser. Les hvordan du får bedre kontroll på risikoen.

Les mer
møte

10 tips til balanserte kontrakter

Hva kjennetegner egentlig en god kontrakt? Sjekk hvordan du sikrer

Hva kjennetegner egentlig en god kontrakt? Sjekk hvordan du sikrer en balansert kontrakt for begge parter.

Les mer