Skaff deg en fraktstrategi

Både pandemien og krigen i Ukraina har begge forårsaket store,

Både pandemien og krigen i Ukraina har begge forårsaket store, globale fraktproblemer. Hva kan du gjøre for å sikre din

Les mer
Eiendomsutvikling i byen, der store bygg er dekket av stillas og kraner på byggeplassen.

Utslippsfri byggeplass i 2030

Vi sikter mot en utslippsfri byggebransje i 2030. For å

Vi sikter mot en utslippsfri byggebransje i 2030. For å komme dit må plan- og bygningsloven endres for å få

Les mer

Hvordan påvirker krigen i Ukraina dine eksisterende NS-kontrakter?

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland vil sannsynligvis gi

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland vil sannsynligvis gi en betydelig prisøkning på viktige råvarer. Men det skal mye

Les mer

Slik kan du få gjennomført et ulønnsomt prosjekt

Når samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter er umulige å gjennomføre fordi de

Når samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter er umulige å gjennomføre fordi de isolert sett ikke er lønnsomme for bedriften, stiller det offentlige

Les mer

Nå SKAL det være nullutslippsbiler

Offentlig sektor har ikke lenger lov til å kjøpe personbiler

Offentlig sektor har ikke lenger lov til å kjøpe personbiler som går på fossilt drivstoff, altså bensin eller diesel. Dette

Les mer
Bygg

Hvordan kan kontraktstrategien gi bedre prosjekter og økt

Kontraktstrategi innenfor bygg- og anleggssektoren må bygge på en god

Kontraktstrategi innenfor bygg- og anleggssektoren må bygge på en god forståelse av prosjektets kompleksitet, risikoprofil og markedets leveringskapasitet.

Les mer
Dansk avgjørelse får konsekvenser i Norge

Dansk avgjørelse påvirker Norge

Klagenævnet for Udbud i Danmark kommer med en avgjørelse om

Klagenævnet for Udbud i Danmark kommer med en avgjørelse om plikten til å oppgi en rammeavtales totale verdi. Dette kan

Les mer

Etterspør du fortsatt referanser ved kvalifisering av leverandører?

Muntlige referanser som dokumentasjon ved kvalifikasjon er ikke tillatt. Mange

Muntlige referanser som dokumentasjon ved kvalifikasjon er ikke tillatt. Mange oppdragsgivere må oppdatere malverket sitt.

Les mer

Har du meddelt riktig?

Selv erfarne oppdragsgivere i offentlig sektor gjør ofte enkle feil

Selv erfarne oppdragsgivere i offentlig sektor gjør ofte enkle feil i prosessen rundt tildeling av kontrakt. Det kan i verste

Les mer

Bruk av makspris i Best Value Procurement

Bruk av makspris i Best Value-prosjekter har tilsynelatende skapt problemer

Bruk av makspris i Best Value-prosjekter har tilsynelatende skapt problemer i noen konkurranser. Hva kan gjøres for å bøte på

Les mer