Rabatt hvis leverandør vinner flere delkontrakter må vektlegges

En ny avgjørelse i KOFA gjør at oppdragsgiver nå må

En ny avgjørelse i KOFA gjør at oppdragsgiver nå må vurdere rabatter annerledes ved utlysning av flere delkontrakter.

Les mer
Havvind sheringham shoul norsk industri utbygging

Havvind – det nye norske industrieventyret?

Ti år etter at den første norskbygde havvind-parken sto ferdig

Ti år etter at den første norskbygde havvind-parken sto ferdig har teknologien vært gjennom en rivende utvikling. Det gjør planlegging

Les mer

Vellykket tilbudsprosess for Sotra Link og Inventura

Sotra Link gikk seirende ut av konkurransen om Norges største

Sotra Link gikk seirende ut av konkurransen om Norges største fastpriskontrakt på veiutbygging.

Les mer
Bærekraftig entreprise gjør havneutbygging mer bærekraftig

Bærekraftige entrepriser gir en mer bærekraftig havn

Sjøtransport kan bidra til reduserte klimautslipp. Havnene må da også

Sjøtransport kan bidra til reduserte klimautslipp. Havnene må da også bygges ut mest mulig bærekraftig, på linje med andre store

Les mer

Inventura vokser – og ansetter

Inventura vokser og ansetter, og nå i høst får vi

Inventura vokser og ansetter, og nå i høst får vi hele tolv nyansatte inn dørene i Oslo og Bergen.

Les mer

Ny standard for offentlige anskaffelser

Det viser seg dessverre at offentlige anskaffelser gang på gang

Det viser seg dessverre at offentlige anskaffelser gang på gang får oppmerksomhet av helt gale grunner – leverandører så vel

Les mer

Viktig avklaring fra EU-domstolen

Hvor langt kan man strekke en inngått rammeavtale, når maksimal

Hvor langt kan man strekke en inngått rammeavtale, når maksimal mengde eller verdi egentlig er oppnådd? EU-domstolen har nå gitt

Les mer
Inventura-ansatte

Dialog om kvalifikasjonskrav i anbudskonkurranser

Anskaffelsesforskriften fastslår at oppdragsgiver i tilbudskonkurranser kan ha dialog med

Anskaffelsesforskriften fastslår at oppdragsgiver i tilbudskonkurranser kan ha dialog med leverandørene. Dialogen kan gjelde «alle sider ved tilbudene».

Les mer
Containere for klær til gjenbruk

Gjenbruk er bedre enn gjenvinning

Tøy og tekstilavfall kan bli den nye plasten, og utgjør

Tøy og tekstilavfall kan bli den nye plasten, og utgjør et stort og voksende miljøproblem. Røde Kors satser nå stort

Les mer

Effektiv kompetanseutvikling med digital opplæring

Korona-pandemien har åpnet øyene våre for en mer digital arbeidshverdag,

Korona-pandemien har åpnet øyene våre for en mer digital arbeidshverdag, en arbeidshverdag som vi for bare et år siden ikke

Les mer