Skaff deg en fraktstrategi

Både pandemien og krigen i Ukraina har begge forårsaket store, globale fraktproblemer. Hva kan du gjøre for å sikre din egen frakt?

Pandemien har snudd opp ned på verden, og  flere virksomheter sliter med store fraktproblemer og containermangel. Den pågående krigen i Ukraina, hvor Vesten har iverksatt sanksjoner mot Russland, skaper ytterligere flaskehalser for vareforsyning til europeiske havner.

Våren 2020 stengte flere land ned, og økonomiske aktiviteter ble begrenset. Det reduserte antall havneansatte betydelig, som igjen reduserte hastigheten på lasthåndtering. Samtidig stengte fabrikker ned midlertidig, som reduserte produksjon av varer som skulle fraktes. For å unngå økonomiske tap reduserte rederier antall skip i drift.

Høsten 2020 begynte verdensøkonomien å ta seg opp igjen. Flere gjenopptok produksjon og økte eksportvolumet. Men rederier opererte fortsatt med færre skip enn før pandemien og havnene med mindre bemanning. Dette forårsaket massive forsinkelser og mangel på containere, da etterspørselen var høyere enn tilbudet. Mangelen førte også til høyere fraktpriser.

Krise i transportindustrien

De som har jobbet med transport under pandemien har også hatt svært vanskelige forhold på grunn av restriksjoner. For eksempel har opp til 400.000 sjøfolk har vært tvunget til å tilbringe måneder om bord på containerskip, ifølge NRK. Som resultat har flere valgt å forlate jobben, og det internasjonale shippingforbundet ICS har advart om en krise i transportindustrien. De har bedt FN om å ta grep for å bedre rettighetene til arbeidere.

Fortsatt opplever mange virksomheter store fraktproblemer. Eksempelvis har store logistikkproblemer ført til at IKEA nå har valgt å sette opp prisen på enkelte møbler med inntil 50 prosent.

Etter Russlands invasjon i Ukraina viser tall at det har tatt opp til 43 prosent lengre tid å transportere last fra europeiske havner, ifølge Nettavisen. Som følge av sanksjoner mot Russland vil ikke Hamburg havn håndtere last, verken til eller fra Russland. Dette fører til at lasten blir værende om bord, og containere som vanligvis bruker fire uker fra Kina, kan nå bruke opptil fem måneder. Det er tydelig at konsekvensene av krigen og sanksjonene gjør situasjonen enda mer alvorlig enn den var etter pandemien.

Frakt – en strategisk beslutning

Valg av fraktmetode bør være en strategisk beslutning for bedriften, i alle ledd av verdikjeden.

De fleste store fraktselskaper er samlastere. Da betaler kunden kun for egen fraktberegningsvekt – høyeste tall av volumvekt og reell vekt. Fraktselskapet har oppgaven med å sikre flest mulig fulle frakter for å oppnå marginer. Alternativet hadde vært at man betalte for hele bilen/containeren. Dette er både dyrere for avsender og ikke bærekraftig i miljøsammenheng.

Risikoen ligger altså hos fraktselskapet. Din forsendelse alene vil ikke gi fraktselskapet marginer på bunnlinjen. Det er selskapets evne til å håndtere/organisere sin internlogistikk på daglig basis som skaper overskuddet.

De store får bedre betingelser

Fraktselskapene er derfor avhengige av kunder med store fraktvolumer. Da vil de kunne sikre en jevn strøm av frakt og opprettholde lovnader om faste kjøreruter over land og strand. Man kan derfor oppleve at enkelte bedrifter har vesentlig bedre fraktrater enn andre, da disse er strategisk viktige for fraktselskapene.

Det er lett å føle at det er de små fraktkundene som “betaler for frakten”, mens de store fraktkundene slipper billig unna. Men da er det viktig å huske på at det er de store fraktkundene som faktisk sikrer at det gode frakttilbudet kan opprettholdes, med daglige avganger flere steder og mulighet for leveranser til grisgrendte strøk.

Mange norske små og mellomstore bedrifter benytter to eller flere fraktleverandører på regelmessig basis, også innenfor samme tjenesteområde. Mens de største fraktkundene gjerne er mer lojale mot valgt speditør, men kun så lenge avtalen løper.  Deretter er det mer fritt vilt for å se hvem som kommer seirende ut av den neste anbudsrunden.

Høyere rater – mindre administrasjon

Man kan oppleve at man vinner på å aktivt shoppe frakter for å oppnå bedre spotpriser,. Men man kan derimot tape minst like mye på administrasjon, rutiner ved opphenting/avlevering, samt at det vil være vanskeligere å oppnå en sømløs vareflyt for organisasjonen. Her følger derfor noen råd for å håndtere frakten hos din bedrift:

  • Samle all frakt i selskapet, både nasjonalt og internasjonalt. Større fraktvolumer gir bedre rater, så sjekk hvilken kjøpekraft du får dersom du vurderer å endre fraktstrategien og håndtere all frakt selv gjennom Incoterms FCA (Free Carrier). Og har du hatt endringer i fraktbehovet, så må du alltid samtidig huske på å ta det opp med en eller flere fraktleverandører for å tilpasse avtalen og ratene.
  • Optimaliser vareflyten. Tar bedriften deres inn varer til eget lager for så å pakke det om, kun for å gi det egen emballasje/varemerke? De fleste kunder forstår nok når en vare kommer fra andre fabrikker/produsenter/grossister, osv. Inngå heller avtale med leverandøren/fraktselskapet om at de merker/pakker varene for deg direkte ut til sluttkunden. Du kan da legge til rette for bulkimport med spredning direkte til sluttkunden for både bedrifter og private kunder. Dette sparer deg for et forsendelsesledd og tilhørende klimautslipp. Klimagevinsten kan også vises frem som et forbedringstiltak ovenfor kunden.
  • Inviter fraktleverandører inn og fortell om fraktbehovene dine. De kan ofte se løsninger som du ikke nødvendigvis ser selv, da du ikke kjenner til alle mulighetene som finnes med frakt. Ved å dele din fraktstatistikk kan du bli møtt av en speditør som engasjerer seg og villig gir fra seg noe ressurs-kapasitet for å bedre ditt business-case for frakt.
  • Vær tro mot egen fraktstrategi. Har du først sett deg ut en kurs for organisasjonen, så bør det være gode grunner for å avvike fra dette. Ikke la det være opp til hver enkelt rammeavtale-inngåelse å bestemme hvordan frakten skal håndteres, da ender du opp med et fragmentert frakt-bilde. Det bidrar sjelden til gode fraktrutiner eller rater i det store bildet.

Fraktselskapene er globale – er du?

Store fraktselskaper klarer å håndtere samtlige frakt-tjenesteområder som innlandsfrakt, eksport, import, båttransport, flyfrakt, budtjenester, osv. De samarbeider med andre globale fraktselskaper gjennom agentur-avtaler slik at de til sammen vil klare å levere til hele verden – så å si uten unntak.

I og med at fraktselskapene er rigget for globale frakter, og med deres volum-prisstrategi i mente, så vil det være lite poeng for en organisasjon å inngå lokale fraktavtaler for hver enkelt filial. Da er det bedre å se om man kan finne et fraktselskap som kan ta på seg hele frakt-behovet som en helhet.

Prognosene for den pågående fraktproblematikken er foreløpig pessimistiske, og mye tyder på at den ikke vil friskmeldes på kort sikt. Det forvrengte verdensbildet viser ingen nåde, og logistikk-problemer blekner fort i forhold til verdens pågående humanitære kriser. Så mens vi venter på  bedre tider: Ta et aktivt valg, sett fraktstrategi på dagsorden i selskapet, og grip i det minste de forbedringsmulighetene som du selv har råderett over.

Av Cassandra Elvingdal og Nina Kleppe Strandenes, Inventura