Slik øker bedrifter sin bærekraft

I et stadig mer globalisert marked har det blitt et økt krav om arbeid for bærekraft innad i virksomheter, i leverandørkjeder og i samhandling med partnere.

Både offentlige og private aktører har de seneste årene opplevd stadig strengere krav i forbindelse med oppfølging av bærekraft og samfunnsansvar. Dette gjelder også i innkjøpsprosesser og i leverandørkjeder. Inventura er spesialister på innkjøp og kjenner godt til utfordringene og mulighetene i innkjøpsprosesser og i kontraktsoppfølging.
Bærekraft og samfunnsansvar for oss i Inventura betyr å ivareta menneskerettigheter og miljø, og motvirke arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet i innkjøpsprosesser og i leverandørkjedene.

Bærekraft forventet

Et godt sted å begynne for bedrifter som vil bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål er å utarbeide sin egen bærekraftpolicy. Kunder og forretningsforbindelser forventer i disse dager at bedrifter har et aktivt forhold til bærekraft. Å ha en slik policy kan derfor fort bli et omdømmespørsmål.
I tillegg kan det komme nye lovkrav om å bidra til bærekraftig utvikling, særlig i offentlige anskaffelser. Det vil kunne bidra til å utvikle nye, lønnsomme forretningsmodeller. Og selvsagt den aller viktigste grunnen: det er viktig at så mange som mulig bidrar til å nå målene, og skape en bedre verden.

Utarbeide en policy

En egen bærekraftspolicy er ikke veldig komplisert å utarbeide. Du må gjennomfører en intern risikoanalyse knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Da vil du finne ut hvilke mål som er aktuelle for deg, og hvor akkurat du og din bedrift kan gjøre en forskjell. Områdene kan grovt sett deles inn i forhold knyttet til ytre miljø, transport, reise, produksjon, sosiale forhold, menneskerettigheter, arbeidsmiljøloven, og anti-korrupsjon/arbeidslivskriminalitet.
Dernest må det settes konkrete mål for bedriften, utarbeides gode KPI-er og metoder for måling og oppfølging. Dessuten trenger du strukturer for fortløpende å kunne iverksette tiltak for å nå målene.

Les hvordan Røde Kors ønsker å øke graden av gjenbruk av tekstil. 

Risikoanalyse for bærekraft

Risikoanalyse av verdikjeden innebærer å kartlegge risikoelementer i verdikjeden. Det betyr å kartlegge de leverandørene som er utsatt for risiko for negativ miljøpåvirkning, brudd på sosiale/etiske krav og som er spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet. Dette er et sentralt element for å sikre et godt arbeid med bærekraft i alle bedrifter.
Med oversikt over risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko.

Inventura kan bistå med å kartlegge verdikjeder i selskaper. Kartleggingen innebærer en risikoanalyse av egen verdikjede, og/eller selskapets avtaleportefølje. Analysen tar utgangspunkt i kategoriene menneskerettigheter, miljø og arbeidslivskriminalitet, eller aktuelle bærekraftsmål. Dette vil gi en fullstendig oversikt over selskapets verdikjeder eller avtaleportefølje.

 

Sjekkliste for å unngå arbeidslivskriminalitet

Last gjerne ned Inventuras sjekkliste, og lær mer om hvordan du kan sikre deg mot arbeidslivskriminalitet i din leverandørkjede