Sparer penger på samarbeid om kommunalt innkjøp

Formalisert samarbeid om kommunalt innkjøp gir god effekt på offentlig pengebruk, oppfølging av samfunnshensyn og etterlevelse av regelverket. Men små og mellomstore bedrifter, utvikling av lokalt næringsliv og demokratisk styring lider under slikt samarbeid.

Dette viser en større analyse av effektene av interkommunalt innkjøpssamarbeid som Inventura, i samarbeid med Oslo Economics og NIVI Analyse, har utarbeidet for Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

Det er i forbindelse med rapporten gjennomført en større undersøkelse både av omfanget av formalisert innkjøpssamarbeid mellom norske kommuner, og hvordan slikt samarbeid evalueres av de som deltar i det.

De fleste kommuner samarbeider

Resultatet viser at omtrent 70 prosent av landets kommuner deltar i til sammen 36 formaliserte, helhetlige samarbeid om kommunalt innkjøp. Flesteparten av disse samarbeidsavtalene er mellom kommuner som deler et felles bo- og arbeidsmarked. Det innebærer at det er mulig for leverandører å dekke hele området uten å måtte reise særlig langt.

I tillegg til disse formaliserte samarbeidene deltar nær sagt alle norske kommuner i en eller annen form for sak-til-sak-samarbeid med sine naboer eller andre det er naturlig å samarbeide med. En typisk norsk kommune inngår i flere slike typer samarbeid, både formalisert og sak-til-sak. Det er store regionale forskjeller, og kommuner i Nord-Norge samarbeider langt mindre enn kommuner i Sør-Norge.

Små kommuner vinner mest

-Undersøkelsen viser at særlig små kommuner har mye å vinne på å delta i samarbeid om kommunalt innkjøp, sier Andreas Hjortland, partner i Inventura. Han har ledet arbeidet med undersøkelsen fra Inventuras side. -Små kommuner har behov for de samme varene og tjenestene som store kommuner, og må inngå like mange avtaler selv om volumene er mindre. Samarbeid er en god måte å unngå uforholdsmessige administrative kostnader og redusere sårbarhet.

Rapporten peker på suksessfaktorer for samarbeid som kan motvirke negative effekter. -Bruk markedsdialog, del opp kontrakter, og sørg for at deltakerne i innkjøpssamarbeidet har en balansert mulighet til medbestemmelse og påvirkning på innkjøpsprosessene, sier Hjortland.

Det har tidligere blitt avdekket at mange norske kommuner også mangler juristkompetanse og -kapasitet. Ikke minst i anskaffelsesfunksjoner. Det kan også være et godt argument for å etablere samarbeid med andre kommuner på innkjøpsfronten. 

Gode analyser legges til grunn

Inventura har gjennom arbeidet med rapporten fått spesielt god innsikt i utfordringer og fordeler knyttet til formalisert innkjøpssamarbeid for norske kommuner. Andreas Hjortland påpeker at Inventura gjerne bistår dersom kommuner ønsker å etablere et innkjøpssamarbeid, eller ønsker å videreutvikle det de allerede har:

-Vi kan bidra med analyser som vil vise hvilke innkjøpskategorier som vil egne seg for samarbeid, og med hvem, og hjelpe med å finne gode måter å organisere samarbeidet på, sier Hjortland.

-Inventura har også et velutviklet malverk, både for konkurransegjennomføring og kontraktsinngåelse, og mange andre verktøy som kan være aktuelle for samarbeidende kommuner å ta i bruk for å gjøre innkjøpsprosessene gode og effektive..

-Når samarbeidet er etablert, kan Inventura bidra med evaluering av gevinster, både kvantitative og kvalitative, og ikke minst kompetanseheving innenfor både de juridiske og kommersielle aspektene av gode anskaffelser.

 

Fem tips for bedre kommunalt innkjøp

Her kan du laste ned fem konkrete råd til norske kommuner om innkjøpssamarbeid