Vegvesenet vant i Høyesterett

Ny dom fra Høyesterett: Statens Vegvesens avvisning av Flage Maskin AS som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav var rettmessig.

Saken gjaldt krav om erstatning fra Flage Maskin AS som ble avvist fra Statens Vegvesen sin anbudskonkurranse om oppgradering av Eikefettunnelen langs E39 i Vestland fylke. Konkret gjaldt saken hvorvidt Statens Vegvesen rettmessig kunne avvise Flage Maskin AS.

Statens Vegvesen hadde stilt kvalifikasjonskrav om at “[l]everandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra […] trafikkavvikling.”

Flage Maskin AS ble avvist med hjemmel i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav a. Begrunnelsen for avvisning var “[m]anglende dokumentasjon for tilstrekkelig erfaring og kompetanse innen sentralt arbeidsområde trafikkavvikling”.

Høyesterett kom enstemmig til at avvisningen var rettmessig.

Avgjørelsen inneholde sentrale uttalelser om:

  • utforming av kvalifikasjonskrav
  • tolkning av kvalifikasjonskrav
  • oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn i vurderingen av oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
  • leverandørens erfaringer, herunder om ledelse av underentreprenører kan medberegnes i erfaringsgrunnlaget til leverandøren, se dommens premiss 55-59».

Se hele dommen her.