Besparelser og effektivisering

Olje- og gassindustrien møter stadige endringer og kommersielle utfordringer. En helhetlig og effektiv verdikjede er viktig for å kunne realisere besparelser.

 

Inventura bistår med å utarbeide kontraktsstrategier, gjennomføre anbudsarbeid og forhandlinger. Vi etablerer strategiske anskaffelsesprosesser i tillegg til kommersiell implementering og gjennomføring av kontrakter.

Blant våre oppdragsgivere er flere operatørselskaper og andre store aktører på norsk sokkel.

Vi utfører GAP analyser for å kartlegge forbedringer i verdikjeden, både i interne prosesser og opp mot leverandører, i tillegg til restrukturering av tverrfaglige arbeidsprosesser for å oppnå ønskede resultat. Vi utreder, analyserer, gir råd, forankrer og gjennomfører prosjektene. Vi sikrer god implementering, og at effekten blir realisert.

Effektive anbudsprosesser og gode kontrakter

I nært samspill med våre oppdragsgivere leverer vi målbare resultater som viser igjen på bunnlinjen. Resultatet er helhetlige strategier og solide prosesser som sikrer effektive løsninger.

For å gjennomføre effektive anbudsprosesser og etablere kontrakter for anskaffelser med høy kvalitet, har vi utviklet Inventura Tools, som er kjernen i vår videre satsing innen olje og gass. Systemet er utviklet i samsvar med ISO 9001.