Inventura Advokat er eksperter på juridiske problemstillinger som oppstår i innkjøpsprosessen og tilliggende rettsområder.

Våre spesialfelt er offentlige anskaffelser, anbudsrett og kontraktsrett. Vi har også bred juridisk kompetanse innen rettsområder som konkurranserett, statsstøtte og virksomhetsoverdragelse.