Mange leverandører til offentlige oppdragsgivere opplever at kontraktstildelingen i en offentlig anbudskonkurranse ikke henger sammen med det de opplever var presentert i konkurransegrunnlaget.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Da bør du vurdere å gå videre med saken. Først anbefaler vi at du som leverandør forsøker å få en nærmere begrunnelse for tildelingen, før du bruker ressurser på en klagebehandling. Dersom begrunnelsen fra oppdragsgiver fremdeles fremstår som urimelig eller feil, bør du vurdere en klageprosess.

I tilfeller der oppdragsgiver har avvist en klage fra deg som leverandør, er det avgjørende å handle raskt og begjære midlertidig forføyning for retten.

Vi i Inventura Advokat kan bistå på ethvert trinn av klageprosessen. Vi gir råd, utformer klager og håndterer korrespondansen med oppdragsgiver, samt bistår i ordinær tvisteløsning for domstolene. I tilfeller der oppdragsgiver har avvist en klage fra deg som leverandør, er det avgjørende å handle raskt og begjære midlertidig forføyning for retten. På den måten hindres adgangen til å signere kontrakt.

Vår anbefaling

Alle ansatte i Inventura Advokat har omfattende erfaring fra oppdragsgiversiden som konsulenter, og har derfor et trent øye på å avgjøre om en leverandør har grunnlag for å gå videre i en klageprosess. Med et stadig mer komplisert regelverk, er det viktig for enhver leverandør å beskytte sine rettigheter. Vi anbefaler derfor alltid å få en «second opinion» dersom du som leverandør føler deg forbigått i anbudsprosessen.

Inventura Advokat bistår med tvisteløsning innenfor alle våre kjerneområder;

  • Anskaffelsesrett
  • Kontrakt
  • Entreprise
  • Konkurranserett
  • Erstatningsrett