Vi er tilstede i en rekke bransjer både i offentlig og privat sektor. Prosjektene kan variere i alt fra omfattende strategiske prosesser til å bistå med operativt innkjøp, og oppgavene er svært varierte. Hos Inventura legger vi vekt på tverrfaglige team for best mulig prosjektgjennomføring.

Thomas Tinnesand

"Det beste med å jobbe med prosjekter i Inventura er spekteret av oppgaver som møter deg, samtidig som du blir tidlig utfordret til å ta ansvar. Det er også veldig inspirerende og motiverende å kunne samarbeide på tvers av så mange fagområder, dette kan være alt fra miljø og bærekraft til IT-prosjekter. Flere av disse områdene er også stadig i endring, da er det bra å være i et selskap som verdsetter at de ansatte holder seg oppdatert."

Les mer

Randi Trymbo

"Å jobbe prosjektbasert er spennende og svært lærerikt da prosjekt er avgrenset i tid og ofte krever tverrfaglighet. Man får jobbe tett med ulike fagdisipliner etter hvert som målet for prosjektet skrider frem. Jeg er stolt over prosjektene jeg har vært med på - det føles svært nyttig å få være med å skape eller utvikle noe som er til god nytte for andre."

Les mer

Håvard Holm

"Det å jobbe i et Inventura-prosjekt betyr teamarbeid, tverrfaglighet, personlig utvikling og ikke minst måloppnåelse. Vi jobber til enhver tid innen ulike bransjer, forholder oss til mange personer og til tider til ulike kulturer. Dette gir hver enkelt en mulighet til å vokse og få med seg verdifull erfaring på veien for kommende prosjekter."

Les mer

Helene Finckenhagen Dinesen

"Som ansatt i Inventura får du mulighet til å jobbe med mange spennende prosjekter og kunder sammen med andre dyktige kollegaer. Når vi jobber i tverrfaglige team utfyller vi hverandres kompetanser, lærer av hverandre og bidrar til at prosjektene løses på best mulig måte for kundene. I Inventura er man genuint opptatt av å spille hverandre gode og bidra til hverandres faglige utvikling."

Les mer