Ønsker du å heve innkjøpskompetansen din innenfor bærekraft og miljø? Bli god til å ta riktige bærekrafthensyn i enhver anskaffelse? Lære mer om leverandøroppfølging og aktsomhetsvurderinger i næringslivet?

Inventura utvikler nå Bærekraftskolen, et kurs som består av tre e-læringsmoduler, slik at du og din organisasjon kan bli rustet til å ivareta bærekraft og miljø i deres anskaffelser. Kurset gjøres tilgjengelig som e-læring – og kan gjennomføres når og hvor det passer deg best. Kurset kan også utvides med fysiske samlinger eller annen skreddersøm for akkurat din organisasjon.

Offentlig og privat sektor

Kurset er aktuelt for å heve kompetansen på bærekraftige innkjøp for både deg som jobber i det private næringsliv, og deg som driver med offentlige anskaffelser.

Bærekraftskolen er skreddersydd for SOA Bærekraft, som er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere, lansert av DFØ den 23. november. Ordningen skal bidra til å heve og dokumentere innkjøpskompetansen i Norge.

Komplett oversikt

Med utgangspunkt i DFØ sin fagplan og Inventuras kompetanse og erfaring vil modulene i kurset ta for seg hvordan du skal ivareta klima og miljø, arbeidslivskriminalitet og sosialt ansvar og menneskerettigheter gjennom hele livsløpet til en anskaffelse. Du lærer om bærekraft i alle disse temaene:

 • Grunnleggende begreper
 • Planlegging av anskaffelsesprosessen
 • Konkurransegjennomføring
 • Kontraktsoppfølging
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Etter fullført kurs vil du ha kompetanse og kunnskap til å sertifiseres innen «SOA Bærekraft».

E-læringsmodulene vil bestå av korte og lengre videoer, webinarer, oppfølgings-quizer, tekster og podkaster som inneholder mer utdypende informasjon om sentrale emner i modulene samt praktiske caser og erfaring fra virkeligheten.

De tre modulene vil blant annet inneholde:

Sosialt ansvar:

 • Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv
 • Hvordan kunne gjøre en risikovurdering av menneskerettighetsbrudd ved en anskaffelse
 • Formålet med etiske vilkår og når det bør benyttes i kontrakter og som kvalifikasjonskrav
 • Innhold og formål med LOA §5 – respekt for grunnleggende menneskerettigheter

Klima og miljø:

 • Kjenne til begreper som sirkulære anskaffelser, miljøregnskap, miljøpåvirkning og klimavennlige løsninger.
 • Hvordan lage en kontraktstrategi som sikrer overordnede mål for klima og miljø
 • Forstå hvordan ulike krav og kriterier kan brukes for å fremme klima- og miljøvennlige løsninger.
 • Kjenne til hvordan kontraktsoppfølgingen av klima- og miljøytelser bør gjennomføres
 • Kjenne til FNs bærekraftmål

Arbeidslivskriminalitet:

 • Kjenne til elementene som skal inkluderes som kontraktskrav for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt og at eventuelle brudd kan følges opp og eventuelt sanksjoneres
 • Kunne gjennomføre og dokumentere nødvendig kontroll med utgangspunkt i risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte anskaffelse
 • Kjenne til kravene som stilles i lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (bestemmelser i enten allmenngjøringsforskrift eller landsomfattende tariffavtale)
 • Kjenne til kontrollplikten iht. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 7, herunder hva som menes med nødvendig kontroll og omfanget av kontroll
 • Kunne gjøre en vurdering av ved hvilke anskaffelser man plikter å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår

Kurset vil bli lansert i 2022.

For mer informasjon om kurset, eller for å bestille kurs, kontakt Gunnar Bleness i Inventura.

 

Tjenester
Produkter