Få et raskt overblikk over hva din organisasjon bruker penger på. Det er først når du kjenner status og får kontroll du kan oppnå varig kostnadsreduksjon, identifisere flaskehalser, forbedre prosesser og innføre relevante KPIer.

Ved å gjennomføre en kostnadsanalyse får du oversikt over organisasjonens kostnadsbilde og får innsikt til å gjennomføre effektive tiltak. På den måten kan bedriften øke sine marginer eller få mer ut av sine budsjetter.

Ved å effektivisere driften får organisasjonen frigjort ressurser og tid til å fokusere mer på kjernevirksomheten og funksjonenes hovedoppgaver.

Kostnadsanalysen gir deg et riktig bilde av hva dere kjøper av hvilke leverandører og dermed også om organisasjonen er lojale mot inngåtte avtaler. Mange organisasjoner opererer med svært mange leverandører og vil oppnå raske besparelser ved å samle innkjøpene sine.

Organisasjonen bruker da mindre tid på fakturahåndtering og leverandøroppfølging, og får en bedre forhandlingsposisjon ved inngåelse eller reforhandling av rammeavtaler når innkjøpsvolumet er større.

Ved å effektivisere driften får organisasjonen frigjort ressurser og tid til å fokusere mer på kjernevirksomheten og funksjonenes hovedoppgaver.

Analysen vil blant annet vise hvor mye kostnader dere har fordelt utover året, hvilke ansatte eller avdelinger som gjennomfører innkjøpene og om dere betaler fakturaene deres i tide. Ved å ha etablert en robust, kvantitativ analyse har du et svært godt grunnlag for gjennomgang og tilpasning av de interne rutinene, slik at organisasjonen kan arbeide mer effektivt, sikre varige besparelser og sette mer treffende budsjetter og prognoser.

Inventura leverer en komplett kostnadsanalyse og identifiserer områder for kostnadsbesparelser og effektivisering opp mot beste praksis. Ved å fokusere på både de lavthengende fruktene og de mer omfattende tiltakene vil en kostnadsanalyse gi deg et svært godt utgangspunkt for varig kostnadsreduksjon.

Martin Hagen

Partner / Styremedlem / Daglig leder Inventura Advokat

martin.hagen@inventura.no 47 61 43 28
Se alle ansatte