I et stadig globalisert marked har det blitt et økt fokus på bærekraft innad i virksomheter, i leverandørkjeder og i samhandling med samarbeidspartnere.

Både offentlige og private aktører har de seneste årene opplevd stadig strengere krav i forbindelse med oppfølging av bærekraft og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser og i leverandørkjeder. Inventura er spesialister på innkjøp og kjenner godt til utfordringene og mulighetene i innkjøpsprosesser og i kontraktsoppfølging. Bærekraft og samfunnsansvar for oss i Inventura betyr å ivareta menneskerettigheter og miljø, og motvirke arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet i innkjøpsprosesser og i leverandørkjedene.


Lær mer om hvordan du kan motvirke arbeidslivskriminalitet

Last ned Inventuras sjekkliste for å unngå arbeidslivskriminalitet i din leverandørkjede