Inventura har lenge jobbet med å effektivisere og automatisere prosesser innenfor innkjøpsdrevne verdikjeder. De siste årene har dette akselerert i et enormt tempo i den digitale transformasjonen.

Tradisjonelt brukes en betydelig del av virksomhetens personalressurser til prosesser innen anskaffelser, bestillinger, fakturabehandling og betaling bundet opp i transaksjonelle og lite verdiskapende aktiviteter. Digitalisering av innkjøp er derfor avgjørende for å kunne frigjøre ressurser og stillingshjemler til arbeid med mer verdiskapende aktiviteter. Den digitale transformasjonen handler altså om å sette organisasjonen i stand til å levere bedre tjenester tilpasset interne og eksterne kunders behov.

For å realisere ambisjonen om å gjennomføre anskaffelsesprosesser ved hjelp av roboter og kunstig intelligens, er det ikke tilstrekkelig å skaffe og tilpasse egnede IT-løsninger. Alt handler om mennesker. Det kreves en helhetlig tilnærming der optimal ledelse av mennesker og styring innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle. Inventura forstår innkjøpsprosessene og vet hva som skal til for å skape en vilje og forståelse for endring.

Inventura bistår flere virksomheter i den digitale transformasjon fra fulldigitalisering av hele innkjøpsprosessen til mindre IT-anskaffelser og implementering.