Bedrifter som gjør et grundig og gjennomtenkt markedsarbeid henter ofte ut konkurransefortrinn gjennom bedre innkjøp.

I markedsfasen søker virksomheten å skaffe seg kunnskap om leverandør- og produktmarkedet, samt etablere en markedsstrategi for å gjennomføre anskaffelsen. Markedsfasen benyttes også til å kvalitetssikre en spesifikasjon, slik at denne er best mulig innrettet i forhold til de mulige tilbyderne i kjøpsfasen.

Oppdatert på trender

Markedskunnskap er ferskvare, siden markedet vi kjøper fra er i stadig endring og utvikling. Nye teknologier, reguleringer og trender er med på å endre dynamikken i markedet. Dette fører ofte til at nye leverandører og produkter etablerer seg. Det er derfor viktig at virksomheten hele tiden holder seg oppdatert på hva som skjer i det aktuelle leverandørmarkedet. Godt markedsarbeid kan også brukes som et strategisk virkemiddel for virksomheten. Det være seg produkt- og tjenesteutvikling, forhandlingsforberedelser, konkurransesituasjon i markedet, samt benchmarking mot virksomhetens egne produktstrategier, leveringsavtaler og leveranseinnhold.

Leverandørdialog er nøkkelen til å drive god konkurranse.

Den viktige leverandørdialogen

Inventura har lang erfaring og høy kompetanse med å gjennomføre markedsanalyser og bistå i gjennomføring av markedsfasen. Vi bistår gjennom å analysere det aktuelle markedet, ved å hente inn informasjon om bransjen, leverandørmarkedet, produkter, teknologier og trender. Leverandørdialog er nøkkelen til å drive god konkurranse. Behovet en bedrift har må kobles til de som best kan levere tjenesten. Markedet vi henvender oss til er ekspertisen på det vi skal kjøpe. Vi bistår våre kunder i kontakt med leverandørmarkedet for å koble behov og leveranse slik at forutsetningene for å gjennomføre en god kjøpsprosess er ivaretatt.