Dagens innkjøpsorganisasjon møtes med stadig høyere forventninger om å skape verdi for virksomheten, samtidig som ressursinnsatsen ikke skal øke eller aller helst reduseres. Disse forventningene kan best møtes med å systematisk evaluere gjennomførte oppgaver og prosesser med formål å finne forbedringsmuligheter.

Innen innkjøp handler kontinuerlig forbedring om å øke prestasjonene på viktige gevinstområder for virksomheten som for eksempel å realisere økte kostnadsbesparelser, bedre vare- og tjenesteleveranser og redusert forsyningsrisiko. Samtidig forventes det en stadig mer effektiv gjennomføring av innkjøpsprosessene og at rutineoppgaver automatiseres.

Etablering av en kultur for kontinuerlig forbedring er også den beste måten å sikre individuell og kollektiv kompetanseheving i organisasjonen. I tillegg til å evaluere resultater opp mot definerte prestasjonsindikatorer, vil læring og utvikling også forutsette at en kartlegger årsakene til den gjennomføring som er utført og de resultater som er oppnådd.

Inventura kan bistå med å videreutvikle virksomhetens innkjøpsprosesser med sikte på å sikre systematisk evaluering, læring og kontinuerlig forbedring. Vi hjelper også innkjøpslederne med å ta i bruk metoder og teknikker for oppfølging og coaching av medarbeiderne for å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring.

Inventuras metodikk er basert på anerkjente Lean prinsipper for kontinuerlig forbedring og læring i organisasjoner.