De ansatte er virksomhetens viktigste kapital. Likevel opplever mange ansatte at det ikke investeres tilstrekkelig i deres faglige og menneskelige utvikling. Dette gjelder også på innkjøp.

Finn ut hvilke seminar vi har på agendaen, og les mer om hvilke kurs vi kan tilby din bedrift.


For å møte forventningene om å skape økt verdi for en lavest mulig ressursinnsats er de fleste innkjøpsfunksjonene nå i ferd med å automatisere sine rutineoppgaver. Frigjort tid og ressurser skal brukes til å realisere økte kostnadsbesparelser, sikre enda bedre leverandørprestasjoner og å øke bærekraften i forsyningskjeden. Dette forutsetter at samtlige innkjøpsressurser har høy og relevant kompetanse. Mange innkjøpsledere innrømmer likevel at kompetanseheving ikke får nok prioritet, og at de mangler en helhetlig verktøykasse for utvikling.

Inventura anbefaler å etablere en helhetlig utviklingsplan for innkjøp hvor kurs og opplæring kombineres med veiledning og oppfølging.

Vi bistår innkjøpsledere med å videreutvikle sine teknikker, og kan også ta ansvar for veiledning og oppfølging i en prosjektfase. Det anbefales å starte med å gjennomføre en kompetansekartlegging for å sikre at utviklingsplanen tar utgangspunkt i den enkeltes så vel som funksjonens samlede kompetanseutviklingsbehov. Planen bør også tilpasses rollebeskrivelser og de særtrekk som gjelder for virksomhetens og dens innkjøpskategorier. Særlig viktig er å det å ha gode planer for å sikre nødvendig kompetanse på komplekse og virksomhetskritiske områder. Investering i kompetanseutvikling vil øke innkjøpsfunksjonens anseelse og gjøre den til en mer attraktiv arena for utvikling av virksomhetens talenter.