I skjæringspunktet mellom å redusere klimautslipp og samtidig dekke samfunnets transportbehov mer effektivt er mobilitet det nye fagområdet. Men hvordan kjøpes mobilitet?

Mobilitet handler om at menneskers behov for transport kan dekkes uten at man trenger å forholde seg til bestemte transportmidler. Å ta utgangspunkt i behovet (mobilitet) ikke løsningen (transportmiddel) er en invitasjon til å tenke nytt. Mobilitet snur samtidig opp-ned på måten anskaffelser tradisjonelt gjennomføres. Å kjøpe beste måte å komme fra A til B er ikke det samme som å kjøpe en nullutslippsferge. ​

​Mobilitet utfordrer også det tradisjonelle skillet mellom offentlige og private transportoperatører. Gode mobilitetssystemer skapes ofte på bakgrunn av et komplekst samspill på tvers av sektor og fag. For å støtte opp om denne type samhandling må anskaffelsesprosesser legge mer vekt på behovsforståelse og kontraktsoppfølging. ​

​Som Norges største spesialistmiljø på innkjøp og anskaffelser har vi nødvendig kompetanse, verktøy og prosesser til å sikre at bedrifter og offentlige virksomheter får dekket sine mobilitetsbehov på en innovativ og bærekraftig måte.​ Enten det skal etableres en helt ny verdikjede for transport – eller utvikles ny teknologi for en nullutslippsferge.

Kontakt oss gjerne her dersom du vil lære mer om mobilitet.