En god innkjøps- og leverandørstrategi hjelper deg å finne samarbeidspartnere og underleverandører som tydelig styrker dine tjenester og produkter. Resultatet er lavere kostnader og høyere kvalitet. 

Eksempler på strategisk bistand fra Inventura for å oppnå dette er utvikling av innkjøps- og leverandørstrategier, gjennomføring av analyser, innføring av kategoristyring, utvikling og gjennomføring av kompetanseprogrammer samt støtte til omstilings- og endringsledelse. Inventura har dybdekompetanse og erfaring fra de sektorer vi arbeider innenfor.

 


Kvinnelig kollega som jobber foran pc i Inventuras møterom. Selskapet bistår blant annet med verdikjedeutvikling
Mannlig og kvinnelig kollega ser på datamaskiner i kontorlandskap hos Inventura. Selskapet kan blant annet bistå med å etablere kategoristyring.

Hans Kristian Skjold

Partner / Leder Strategiske Tjenester / styremedlem

hanskristian.skjold@inventura.no 915 74 836
Se alle ansatte