Det offentlige markedet i Norge er stort, til sammen kjøpes det varer og tjenester for flere milliarder hvert år. Inventura bistår tilbydere i alle former for offentlige innkjøp.

Les mer om offentlige anskaffelser


Er du ikke vant til å levere tilbud til det offentlige, men ønsker å få en fot inn i dette markedet? Er du usikker for hvordan man oppfyller kvalifikasjonskravene? Dette kan gjerne oppleves vanskelig uten tidligere referanser fra offentlige oppdragsgiver.

Leverer du allerede tilbud til det offentlige, men ønsker å optimalisere tilbudsarbeidet internt? Du har sikkert brukt mye tid og energi til å levere tilbud uten å nå ønskede resultater. Da er det på tiden å etablere en overordnet tilbudsstrategi og å øke suksessraten for tilbudsarbeid.

Har du identifisert en konkurranse som er strategisk viktig for ditt selskap, men med alt for kort tilbudsfrist?

Med vår brede erfaring fra innkjøpersiden yter Inventura svært god bistand når det gjelder utforming av tilbud til det offentlige fra private leverandører. Vi har bistått både norske og utenlandske selskaper, både med store entrepriser, kompliserte enkeltoppdrag og tilbud på store rammeavtaler.

Vi ser at vår kompetanse på konkurransesforståelse, formelle regler, uformelle og underforståtte ønsker og krav, er uvurderlig i disse situasjonene. Vi kan dokumentere vesentlig forbedring av suksessrate ved implementering av tilbudsstrategi basert på Inventura metodikk og/eller når våre kunder benytter Inventura til tilbudsskriving og/eller som tilbudsleder.

Inventura har erfaringsbasert kunnskap om hvordan evalueringer gjennomføres i offentlig sektor. Vi optimaliserer ditt svar i forehold til den foreliggende forespørselen. Som innkjøper leser vi tildelingskriterier med andre øyne, noe som øker suksessraten for tilbudet.

Slik kan entreprenører vinne flere offentlige anbud. 

Inventura kan bistå med:

  • Å utarbeide overordnet tilbudsstrategi i samarbeid med kunden,
  • Øke konkurranseevnen til konkrete tilbud for å vinne
  • Å forbedre effektiviteten og kvaliteten på svarene i offentlige konkurranser
  • Kompetanse innen organisering, økonomisk og teknisk evaluering
  • Å sikre oppnåelse av målprisen for kunden

NB: Inventura vurderer habilitetspørsmål i forkant av hver case.